Hoppa till innehåll

Rost / Rust

På Kyrkö mosse i Ryd bodde Åke. Där bröt han torv som vid den tiden, 1935, var en attraktiv handelsvara. Men tiderna förändrades, så också för Åke, som istället blir känd och omtalad för sin bilskrot. Åke dog 2000 men hans plats lever kvar och är idag en vida känd och välbesökt bilkyrkogård.

The Swedish man named Åke lived at Kyrkö mosse in Ryd. There he broke peat moss, which at that time in 1935, was an attractive commodity. But times changed, as did Åke, who instead became widely known and mentioned for his car junkyard. Åke died in 2000 but his place still lives and is today a widely known and well-visited car cemetery.