Hoppa till innehåll

Jag är konstnär och fotograf med en fascination över fotografiets kraft och förmåga att omedelbart gripa tag i betraktaren. Mina fotoprojekt spänner över flera olika genrer, från dokumentära till konceptuella och konstnärliga. Efter studier i gestaltande fotografi på Gamleby Folkhögskola (2019-2020) har projekten numera mestadels en konstnärlig inriktning.
Med en bakgrund som webbdesigner har fotografering och bilder varit en naturlig del i mitt arbetsliv och vardag.
Under nästan 20 års tid har jag deltagit i utställningar både enskilt och i grupp. Mina verk finns representerade i kommuner, privata samlingar och offentliga lokaler.

Jag visar min fotokonst på Galleri Konstrum i Alnarp. Jag har inga fasta öppettider men du är välkommen att kontakta mig inför besök. Adressen till Galleri Konstrum och annan info hittar du här >>>

Summary in english
Marie Jönsson uses the camera to communicate and engage her audience on factual and social matters that concerns her the most. After studying creative photography at Gamleby Folkhögskola (2019-2020), the projects now mostly have an artistic focus.
With her multifaceted background as professional photographer, food inspirer, web-designer and blogger she makes and creates art of the images she captures through the lenses of her camera.

Her works are represented in municipalities, private collections and public premises.

Press