Jag är fascinerad av fotografiets kraft och förmåga att omedelbart gripa tag i betraktaren. Som fotograf får du många möjligheter att berätta din historia på precis det sättet du själv vill. Mina arbeten spänner över flera olika genrer, allt från dokumentärt till konceptuellt och konstnärligt. Bildserierna har ofta ett ursprung i samtida sociala och kulturella frågor där jag på mitt sätt vill berätta om sakfrågor som berör och engagerar mig. Men det kan också vara personliga subtila upplevelser jag vill förmedla.
Med en bakgrund som webbdesigner och matinspiratör/bloggare har fotografering, bilder och mat under lång tid varit en naturlig del i mitt arbetsliv och vardag.

Summary in english
Marie Jönsson uses the camera to communicate and engage her audience on factual and social matters that concerns her the most.

With her multifaceted background as professional photographer, food inspirer, web-designer and blogger she makes and creates art of the images she captures through the lenses of her camera.

Press