Come Closer / Kom närmare

Kom närmare, släpp in naturen med alla dina sinnen. Lägg dig i mossan, dofta på en blomma, krama ett träd, lyssna på vattnets porlande eller ströva planlöst omkring. Låt naturens tempel omfamna dig och bli påmind om att du är en liten del i ett väldigt stort sammanhang.