Come Closer / Kom närmare

Släpp in naturen med alla dina sinnen. Lägg dig i mossan, dofta på en blomma, krama ett träd eller lyssna på bäckens porlande vatten. 

Kom in. Kliv över tröskeln till naturens tempel. Ströva omkring under känslofyllda skyar och trädkronornas famnar. 

Kom närmare. 

Kommer du ihåg att du är en liten del i ett väldigt stort sammanhang?